Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Utrymningsövning

Genom en utrymningsövning ges verksamheten tillfälle att testa de rutiner som finns framtagna på arbetsplatsen.

Mål

Att säkerställa organisationens och verksamhetens handlingsberedskap vid brand. 

Innehåll

Vi kommer ut till er arbetsplats där vi rökfyller en utrymningsväg och genomför en realistisk utrymningsövning.

Frågor och anmälan

Kontakta oss på utbildningar@nerikesbrandkar.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: