Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Utbildningspaket - Brandkunskap och HLR

Utbildningen vänder sig till alla verksamheter som vill ge sin personal kunskap i både brand och hjärt- och lungräddning. Deltagaren får grundläggande kunskap i att förebygga bränder samt att kunna agera i händelse av brand och vid hjärtstopp

Mål

Efter utbildningen ska deltagaren kunna förebygga bränder både hemma och på arbetsplatsen samt agera om det ändå börjar brinna. Deltagaren har även förståelse kring brandspridning, brandorsaker, släckmedel, utrymning, brandfarlig vara samt lagar och förordningar. Genom utbildning hoppas vi även få fler att våga ingripa i händelse av en hjärtstopp.

Kursinnehåll

Brandkunskap

Hjärt- och lungräddning (HLR)

Lagstiftning

Systematiskt brandskyddsarbete

Brandförlopp

Brandfarlig vara

Brandorsaker

Utrymning

Brandvarnare, handbrandsläckare och brandfilt

Praktisk släckövning med handbrandsläckare och brandfilt

Bakgrundsfakta HLR

Luftvägsstopp

Kontroll av livstecken

Hjärt- och lungräddning

Förevisning av hjärtstartare

Plats

Ni kommer till brandstationen i Örebro, Byrsta eller Lindesberg. Alternativt kommer vi till er arbetsplats om det passar bättre och förutsättningarna är de rätta. 

Antal deltagare

Minst 6 och max 12 deltagare. 

Kurslängd

5 tim

Frågor och anmälan

Kontakta oss på utbildningar@nerikesbrandkar.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: