Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Hjärt- och lungräddning (HLR)

Kunskaper i hjärt- och lungräddning (HLR) kan bidra till att fler personer räddas om det utförs i ett tidigt skede. Med enkla medel kan man upprätthålla liv med hjälp av hjärtkompressioner och inblåsningar tills att hjälp anländer.


Utbildningen kan kombineras med Grundläggande brandkunskap, Hjärtstartare (D-HLR) eller Akut omhändertagande (S-CABCDE).


Antal deltagare:

6-12 deltagare

Kurslängd:

Ca 2 tim

Plats:

- Ni kommer till brandstationen i Örebro, Byrsta eller Lindesberg.

- Vi kan komma till er arbetsplats om förutsättningarna är de rätta.

- Digital utbildning via plattformen MS Teams.


Kursinnehåll

Deltagaren ska efter genomförd utbildning kunna genomföra livräddande åtgärder enligt "kedjan som räddar liv".

  • Teori
  • Luftvägsstopp
  • Kontroll av livstecken
  • Hjärt- och lungräddning
  • Förevisning av hjärtstartare 

Frågor och anmälan

Kontakta oss vid intresse på utbildningar@nerikesbrandkar.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: