Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Föreståndare brandfarlig vara

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs.


Antal deltagare:

6-20 deltagare

Kurslängd:

Heldagsutbildning

Plats:

- Brandstationen i Örebro, Byrsta eller Lindesberg.

- Digital utbildning via plattformen MS Teams.


Anmälan

Anmälan görs på Brandskyddsföreningen Örebros webbplats, via länken nedan.

Målgrupp

Du som är eller ska bli föreståndare för brandfarliga varor på företag där hanteringen av brandfarliga varor är i mindre omfattning, såsom skola, restaurang, försäljningsställen, mindre verkstäder och dylikt. 

Mål

Efter avslutad utbildning ska deltagaren ha kunskap och kännedom om gällande lagstiftning, bestämmelser och förebyggande skyddsåtgärder, åtgärder vid utflöde samt risker i övrigt. 

Kursinnehåll

 • Brandteori och brandförlopp
 • Brandfarliga varors egenskaper
 • Lagen och förordningen om brandfarliga varor
 • Sprängämnesinspektionens föreskrifter
 • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • Tillstånd- och hanteringsregler för brandfarliga varor
 • Tillsyn och kontrollrutiner
 • Ansvarsfrågor vid Heta Arbeten
 • Brandsläckningsutrustning
 • Praktisk brandövning
 • Beredskap vid olyckor

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: