Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Utbildningspaket - Första hjälpen

Kunskaper i akut omhändertagande (L-ABCDE) samt hjärt- och lungräddning (HLR) kan bidra till att fler personer räddas om det utförs i ett tidigt skede. Med enkla medel kan man upprätthålla liv tills att hjälp anländer.

Mål

Deltagaren ska efter genomförd utbildning kunna genomföra livräddande åtgärder enligt "kedjan som räddar liv" och våga ingripa i händelse av en olycka, hjärtstopp eller annat sjukvårdsfall.

Kursinnehåll

Hjärt- och lungräddning (HLR)

Akut omhändertagande, S-CABCDE

Bakgrundsfakta HLR

Luftvägsstopp

Kontroll av livstecken

Hjärt- och lungräddning

Förevisning av hjärtstartare

S - Säkerhet

C - Katastrofala blödningar

A - Fri luftväg med stabilisering av halskotpelare

B - Andning

C - Cirkulation och blödning

D - Medvetandegrad

E - Exponera och skydda mot omgivningen

Omhändertagande vid typskador, ex. brännskador och chock.

Agerande vid sjukdomstillstånd, ex. strok och diabetes.

Plats

Ni kommer till brandstationen i Örebro, Byrsta eller Lindesberg. Alternativt kommer vi till er arbetsplats om det passar bättre och förutsättningarna är de rätta. 

Antal deltagare

Minst 6 och max 12 deltagare. 

Kurslängd

Halvdag, ca 4 tim

Frågor och anmälan

Kontakta oss på utbildningar@nerikesbrandkar.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: