Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Grundläggande brandkunskap - Företag/organisation

Utbildningen vänder sig till alla verksamheter som vill ge sin personal grundläggande kunskap i att förebygga bränder och att i kunna agera på ett bra sätt i händelse av brand.


Antal deltagare:

Max 20

Kurslängd:

Ca 3 tim

Plats:

- Ni kommer till brandstationen i Örebro, Byrsta eller Lindesberg.

- Vi kan komma till er arbetsplats om förutsättningarna är de rätta.

- Digital utbildning via plattformen MS Teams.


Kursinnehåll

Efter utbildningen ska deltagaren kunna förebygga bränder både hemma och på arbetsplatsen, samt ha den praktiska kunskapen att agera om det ändå börjar brinna. Deltagaren har även förståelse kring brandspridning, brandorsaker, släckmedel, utrymning, brandfarlig vara samt lagar och förordningar.

Brandteori

  • Lagstiftning
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Brandförlopp
  • Brandfarlig vara
  • Brandorsaker
  • Utrymning
  • Brandvarnare, handbrandsläckare och brandfilt

Praktisk släckövning

  • Handbrandsläckare
  • Brandfilt


Vid våra digitala utbildningar har vi ingen praktisk släckövning. Istället visar vi filmer som beskriver hur du använder släckutrustningen.

Frågor och anmälan

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: