Nerikes Brandkår

Tillsammans skapar vi trygghet

Hjärtstartare (D-HLR)

I kursen D-HLR lär vi dig att använda en hjärtstartare/defibrillator (där D står för defibrillator.


Antal deltagare:

6-8 deltagare , Vi erbjuder även kurser för upp till 12 deltagare, med förbehåll att halva gruppen väntar/observerar när andra hälften genomför "olycksscenarion". 

Kurslängd:

Ca 2,5 tim

Plats:

- Ni kommer till brandstationen i Örebro, Byrsta eller Lindesberg.

- Vi kan komma till er arbetsplats om förutsättningarna är de rätta.

- Digital utbildning via plattformen MS Teams.


Kursinnehåll

Deltagaren ska efter genomförd utbildning självständigt kunna hantera hjärtstartaren och i grupp kunna genomföra ett så effektivt återupplivningsförsök som möjligt.

  • Teori
  • Repetition av hjärt- och lungräddning (HLR)
  • Genomgång av hjärtstartare
  • Teamträning med hjärtstartare
  • Olycksscenarion 

Frågor och anmälan

Kontakta oss vid intresse på utbildningar@nerikesbrandkar.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: